Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Bình chọn»loading...
Mở công cụ cấu hình. List 'CauHoiBinhChon' does not exist at site with URL 'http://thanhhoadbnd.vn'.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII  (12/10/2012 4:00:00 CH)

Để chuẩn bị cho nội dung kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, vừa qua Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức để các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại các cụm xã của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Sau đây là tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri Thanh Hóa gửi tới kỳ họp Quốc hội

knctkh312102012 (1).JPG
Cử tri có ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội

                I. Về lĩnh vực kinh tế.

1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để triển khai thực hiện 02 tiểu dự án thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 15 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, gồm: Tiểu dự án 3 qua tỉnh Thanh Hoá từ km 53+00 - km 109+00, đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2793/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2010 bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản đề nghị số 6422/UBND-CN ngày 26/9/2011, các bộ ngành trung ương đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ ghi vốn để triển khai song đến nay vẫn chưa bố trí được vốn.

Tiểu dự án 2 từ km 20 - km 43+564 đoạn tránh ngập Thuỷ điện Hồi Xuân đã được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 2258/QĐ-TCĐBVN ngày 29/10/2009. Do đoạn tránh ngập Thuỷ điện Hồi Xuân cần được hoàn thành trước khi chặn tích nước hồ chứa, để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trên Quốc lộ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6435/VPCP-KTTH ngày 22/8/2012 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách nhà nước để triển khai dự án.

2. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục bố trí vốn từ Trái phiếu Chính phủ cho các dự án đang thi công dở dang như:

- Dự án nâng cấp, cải tạo đường Hồi Xuân Tén Tằn có chiều dài 111 km từ km0 - km111+319, có tổng mức đầu tư là 1.371 tỷ đồng, đã khởi công xây dựng từ tháng 02/2010, tổng vốn đã giao cho dự án đến nay là 365 tỷ đồng.

- Dự án tuyến nối các huyện phía Tây Thanh Hoá giai đoạn 1, bao gồm tuyến chính dài 170 km và tuyến ngang dài 137 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 3.598 tỷ đồng. Tổng vốn đã giao đến nay là 1.690 tỷ đồng.

3. Tỉnh Thanh Hóa có 11 huyện miền núi, trong đó huyện Quan Sơn là một trong 7 huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, nhưng chưa có trong danh mục các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Đề nghị Chính phủ sớm bổ sung huyện Quan Sơn vào danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hoá đang được tập trung chỉ đạo và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn có những bất cập, cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi một số tiêu chí cho phù hợp với từng vùng như: diện tích nhà văn hóa, đường giao thông, chợ nông thôn, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp... Đồng thời cần có chính sách ưu tiên nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho địa phương ở những vùng, miền khó khăn và hỗ trợ kinh phí cho các xã trong việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Quy định tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho phù hợp với điều kiện cụ thể vùng, miền (Đề nghị vốn ngân sách 60%, tín dụng 20%, doanh nghiệp 15%, dân góp 5%) để giảm đóng góp cho nhân dân vốn còn rất nhiều khó khăn.

5. Cử tri ở các huyện miền núi, nhất là ở các huyện nghèo đang thực hiện chương trình 30a đề nghị Nhà nước có chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới cao hơn so với vùng khác, do việc huy động sức dân hầu như không đáng kể; đặc biệt là các công trình giao thông, thuỷ lợi (các hồ, bai đập nhỏ). Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và hỗ trợ xây dựng hệ thống cầu treo qua sông Âm vì ở vùng này vào mùa mưa lũ dân cư hai bên sông, đặc biệt là học sinh gần như bị cô lập, không thể qua lại được.

6. Cử tri các huyện ven biển Thanh Hoá đề nghị Chính phủ tiếp tục có cơ chế hỗ trợ về lãi xuất cho vay đối với các dự án đóng tầu đánh bắt xa bờ, để ngư dân có điều kiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo an ninh, quốc phòng trên biển.

7. Thanh Hóa là tỉnh có chiều dài đê lớn nhất cả nước, với 1.008km, trong đó: Đê từ cấp III- I là 292km; đê cấp IV, cấp V và đê biển là 716km. Trong những năm qua, mặc dù được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương ưu tiên đầu tư kinh phí tu bổ nâng cấp các tuyến đê. Tuy nhiên, do hệ thống đê của tỉnh rất lớn, trong khi nguồn ngân sách của địa phương lại hạn chế, nên đến nay nhiều tuyến đê, đặc biệt là các tuyến đê địa phương còn thấp, mặt đê nhỏ, chưa đảm bảo yêu cầu chống lũ, đầu tháng 9 vừa qua mưa lũ lớn đã gây tràn, vỡ một số điểm trên tuyến đê địa phương tại các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Nông Cống, Triệu Sơn, Hà Trung gây thiệt hại nặng nề về đời sống của nhân dân.

Vì vậy, cử tri Thanh Hoá đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét đầu tư kinh phí cho Thanh Hoá tu bổ, nâng cấp, kiên cố hoá các đoạn đê xung yếu nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống lũ, đảm bảo cho nhân dân vùng ven đê yên tâm phát triển sản xuất.

knctkh312102012 (2).JPG
Cử tri xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống

II. Về  lĩnh vực văn hóa- xã hội

1. Cử tri Thanh Hoá đề Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa về vấn đề bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn; đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích hơn nữa để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước cần có chính sách trợ giá sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo ổn định giá để nông dân yên tâm đầu tư thâm canh, phát triển sản xuất; có chính sách hỗ trợ nông dân về giống, vật tư nông nghiệp, nhất là những vùng thường bị thiên tai, lũ lụt.

2. Thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, hiện nay nhiều công trình trường học được đầu tư xây dựng mới bằng nguồn trái phiếu Chính phủ đang dừng thi công, trong đó có các công trình đang trong thời gian hoàn thiện, nên nhiều trường thiếu phòng học và không đủ điều kiện để đạt trường chuẩn quốc gia. Vì vậy, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét tiếp tục cấp vốn để các địa phương hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu dạy và học của các nhà trường.

3. Đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu, tuy nhiên để đầu tư về xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ giáo dục tại các xã và đặc biệt một số hạng mục không thể huy động theo hình thức xã hội hóa như: nhà hiệu bộ, trang bị văn phòng và các công trình phục vụ cho giáo viên vì nguồn ngân sách của địa phương là hết sức khó khăn. Do vậy cử tri đề nghị Chính phủ nên có cơ chính sách đầu tư hợp lý cho những hạng mục này. 

4. Liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện, cử tri đề nghị Quốc hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo hiểm y tế  tự nguyện theo hướng cho người dân có quyền được chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu gần nhất để đảm bảo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân.

5. Cử tri khu vực miền núi đề nghị Quốc hội, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu để có chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại khu vực thị trấn huyện miền núi đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/NĐ-CP của Chính phủ hoặc xây dựng mức ưu đãi thấp hơn so với mức áp dụng đối với các xã đặc biệt khó khăn để đảm bảo sự công bằng khi thực hiện chính sách trong cùng một địa phương.

6. Về chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Cử tri phản ánh, hiện nay có một một trường hợp tham gia công tác sau năm 1975 nhưng ở các vùng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, là nạn nhân bị phơi nhiễm nhưng không được hưởng chế độ; có trường hợp trong một gia đình con được hưởng chế độ nhưng bố không được hưởng hoặc bố được hưởng chế độ nhưng con bị dị tật lại không được hưởng chế độ... Vì vậy, cử tri đề nghị Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sớm có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hỗ trợ kinh phí để tổng điều tra nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

III. Về lĩnh vực tư pháp - xây dựng pháp luật:

            1. Đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân theo hướng giữ nguyên chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân, đồng thời bổ sung các quy định để tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát.

            2. Nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho nhân dân. Đồng thời hỗ trợ phương tiện, kinh phí để Tòa án xét xử được nhiều vụ án hình sự tại các địa bàn dân cư, Có phương án dành quỹ đất thích hợp ở vị trí thuận lợi để thực hiện đề án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân khu vực. Đồng thời nghành Tòa án tiếp tục được quản lý sử dụng trụ sở Tòa án cấp huyện cũ làm chi nhánh Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực.

            3. Cử tri ngành Tòa án cho rằng quy định chế độ phụ cấp phiên tòa như hiện nay là quá thấp, đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh theo hướng: phụ cấp phiên tòa quy định là tỷ lệ phần trăm của lương tối thiểu, để khi lương tối thiểu thay đổi thì phụ cấp phiên tòa cũng được thay đổi cho phù hợp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tổng hợp báo cáo với cử tri trong tỉnh ý kiến, kiến nghị của cử tri Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khoá XIII./.

Phòng Công tác đại biểu Quốc hội

Số lần đọc: 3165

Các tin liên quan

Hình ảnh nổi bật»

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".