Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Bình chọn»loading...
Mở công cụ cấu hình. List 'CauHoiBinhChon' does not exist at site with URL 'http://thanhhoadbnd.vn'.

Tuần làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV   (29/10/2018 3:00:00 CH)

Ngày 22/10/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ngày 22/10/2018, buổi sángsau khi các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng dâng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội đã họp phiên trù bị. Đúng 9 giờ 00 phút, Quốc hội họp phiên khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sau đó, Quốc hội đã nghe: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.  Phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các phương tiên thông tin đại chúng để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

1.jpg

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (nguồn: Quochoi.vn)

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017 và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra.

Nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra.

Nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (bao gồm phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020) và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra.

Nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ngày 23/10/2018, buổi sáng, từ 8 giờ đến 8 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Từ 8 giờ 30, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe:

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra.

Nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật.

Tiếp tục chương trình làm việc, về công tác nhân sự, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Sau khi bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp tục điều hành phiên họp. Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Buổi chiều, từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00, Quốc hội thảo luận ở tổ về: kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện: kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận tại tổ 15 cùng với các Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long và Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn. Dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Rón, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, đã có 02 ý kiến phát biểu về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020. Trong 02 ý kiến tham gia, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 01 ý kiến tham gia của đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

2.jpg    

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại buổi thảo luận tổ

Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết với đại đa số phiếu tán thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ và trình bày diễn văn nhậm chức. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Sau lễ tuyên thệ và trình bày diễn văn nhậm chức của Chủ tịch nước, Quốc hội tiếp tục phiên họp dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật.

Tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết với đại đa số phiếu tán thành.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và tiến hành thảo luận ở Đoàn.

Ngày 24/10/2018, buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết và Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Kết quả: 95,05% ĐBQH tán thành; 1,65%  ĐBQH không tán thành. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Quốc hội chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và chúc Bộ trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn.

Tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày về dự án Luật Kiến trúc; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra dự án.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các vấn đề KTXH, ngân sách Nhà nước. Tại buổi thảo luận, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa 04 ý kiến tham gia của các đại biểu: Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH; Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 45 phút, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Tại buổi thảo luận, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 02 ý kiến phát biểu của đại biểu Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội và ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Từ 15 giờ 45 đến 16 giờ, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại Hội trưởng dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV với tổng số 48 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này (Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Hai chức danh này sẽ không phải lấy phiếu tín nhiệm do theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 85/2014/QH13 vì chưa có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội)

Trên cơ sở Tờ trình nêu trên, Quốc hội đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử với 100% ĐBQH có mặt tán thành danh sách, Thời gian còn lại buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Ngày 25/10/2018, buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trong quá trình thảo luận, đã có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu và tranh luận, tập trung vào những nội dung: Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực ngoài nhà nước; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc và một số vấn đề khác. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thay mặt cơ quan trình, cơ quan thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành. Quốc hội nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trong quá trình thảo luận, đã có 11 đại biểu Quốc hội phát biểu, tập trung vào những nội dung: Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước; các hành vi bị nghiêm cấm; phạm vi bí mật nhà nước và ban hành Danh mục bí mật nhà nước; hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước và gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm của công dân trong bảo vệ bí mật nhà nước; giải mật, điều chỉnh độ mật và tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; đánh giá tác động của các chính sách được quy định trong dự thảo Luật; điều khoản chuyển tiếp; thời điểm Luật có hiệu lực…và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt thay mặt cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.  Trong 4 buổi thảo luận, đã có 91 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và tranh luận. Bộ trưởng các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công thương; Y tế; Kế hoạch & Đầu tư và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham gia phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 02 ý kiến của đại biểu: Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham gia phát biểu. Nội dung này được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Quốc hội hoàn thành chương trình làm việc tuần thứ nhất.

Chủ nhật, ngày 28/10/2018, Quốc hội nghỉ.

​Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Số lần đọc: 914

Các tin liên quan

Hình ảnh nổi bật»

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".