Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Bình chọn»loading...
Mở công cụ cấu hình. List 'CauHoiBinhChon' does not exist at site with URL 'http://thanhhoadbnd.vn'.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội  (05/11/2018 8:00:00 SA)

Ngày 26 và 27/10/2018, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Trong hai ngày làm việc đã có 91 đại biểu Quốc hội phát biểu. Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có 02 ý kiến phát biểu. Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Bui Sy Loi - Thanh Hoa.jpg

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại hội trường ngày 26 tháng 10 năm 2018 (nguồn: quochoi.vn)

Kính thưa Quốc hội,

Tôi chỉ xin kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ 2 vấn đề.

Thứ nhất, Ủy ban chúng tôi đã tiến hành giám sát Nghị quyết 76 của Quốc hội về giảm nghèo bền vững. Theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chúng tôi đã tiến hành khảo sát về vấn đề nhà ở của công nhân các khu công nghiệp và những người lao động có thu nhập thấp, chúng tôi thấy có mấy vấn đề sau:

Về nhà ở của người có công, người nghèo và nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp và các khu công nghiệp là mục tiêu rất quan trọng của Đảng và Nhà nước theo đúng tinh thần là nhà ở cho người dân, cũng chính là một trụ cột hết sức quan trọng của chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề nhà ở đang là một thách thức đối với người dân Việt Nam chúng ta.

Về nhà ở đối với người có công thì đến hết tháng 9 năm 2018 cả nước ta đã thực hiện hỗ trợ và đang tiến hành xây dựng 244.044 hộ trên tổng số được duyệt theo đề án là 393.707 hộ, đạt 62%. Như vậy, còn 38% tức là khoảng 149.000 hộ chưa được triển khai thực hiện. Chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu cuối năm 2018 hoàn thành nhà ở cho người có công với cách mạng. Chúng tôi xin đề nghị với Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương. Vấn đề này Chính phủ đã cân đối đủ nguồn lực nhưng các địa phương vì các lý do khác nhau cho nên chưa đảm bảo được nhà ở cho người có công với cách mạng, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo để các địa phương tiến hành làm được nhà ở cho người có công với cách mạng sớm nhất.

Về nhà ở cho người nghèo. Đến hết tháng 6 năm 2018 cả nước ta đã hỗ trợ cho vay làm nhà cho người nghèo 74.000 hộ, chiếm 28%, với tổng số vốn là 1.872 tỷ. Trong khi chương trình cả giai đoạn 2016 - 2020 chúng ta phấn đấu xây dựng 260.000 hộ với kinh phí 6.700 tỷ. Chủ yếu là cho vay theo Quyết định 33 của Chính phủ và hiện nay mức vay theo quy định là 25 triệu/hộ. Khi khảo sát, đồng bào kiến nghị mức này không đủ điều kiện để hộ nghèo làm nhà. Chúng tôi xin đề nghị Chính phủ xem xét lại Quyết định 33, bổ sung nguồn vốn cho ngân hàng chính sách và nâng mức vay lên để đảm bảo người nghèo có thể vay làm được nhà đảm bảo cuộc sống.

Về nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, nhà ở xã hội, đến tháng 7 năm 2018 cả nước đã hoàn thành 186 dự án quy mô 75.000 căn nhưng mới đạt được 30% so với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội khu đô thị và khu công nghiệp đến năm 2020. Theo dự kiến đến năm 2020 cả nước phải làm 12,5 triệu m2 với khoảng 250.000 căn hộ, đây là một thách thức rất lớn. Vấn đề này chúng tôi thấy còn vướng mắc ở các cơ chế chính sách, đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi cơ chế và xây dựng đề án báo cáo Quốc hội bố trí nguồn phân bổ ngân sách từ Trung ương và tương đương như là gói tín dụng 30.000 tỷ đã sử dụng trước đây. Các cơ chế điều hành sao để thuận lợi cho người dân, các nhà đầu tư có thể có cơ hội vay vốn lãi suất hợp lý để làm nhà cho người có thu nhập thấp. Dân có thu nhập thấp cũng có điều kiện tiếp cận nguồn vốn này với lãi suất thấp.

Thứ hai, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay Trung ương ra nhiều nghị quyết quan trọng, từ đổi mới hệ thống chính trị, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập và nghị quyết kinh tế biển. Chính phủ cần tập trung nghiên cứu chính sách sửa đổi pháp luật để đảm bảo các nghị quyết này đi vào cuộc sống. Tôi xin nêu 2 nghị quyết quan trọng:

Thứ nhất là Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương. Trong Nghị quyết đã chỉ rõ 5 nguồn lực cho cải cách tiền lương, nhưng tôi suy nghĩ nếu chúng ta không tích cực, không tiếp tục tạo nguồn thì chắc cải cách tiền lương sẽ khó khăn. Đảng, Nhà nước quyết tâm nhưng đã 2 lần lỡ hẹn với cải cách tiền lương cán bộ, công nhân, viên chức. Chúng ta phải tổ chức sắp xếp lại hệ thống chính trị, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và nhanh chóng chuyển cơ chế phân cấp tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây chính là điều kiện để chúng ta vừa giảm nhẹ biên chế, vừa tạo nguồn lực để tạo cơ hội cải cách chính sách tiền lương.

Thứ hai là Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tôi xin nêu 3 vấn đề. Mục tiêu của Đảng là tất cả người dân, tức là lao động từ 15 tuổi trở lên phải được tham gia vào hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, đây là chính sách an sinh xã hội đặc biệt quan trọng đảm bảo đời sống người dân. Chúng ta xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân, tuy nhiên hiện nay mới đạt có 30% tổng lực lượng lao động, khoảng 14 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội, quan trọng là còn 40 triệu lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân thuộc khu vực phi chính thức chưa được tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Có 3 vấn đề phải lưu ý:

Một là từ ngày 1/1/2018 Chính phủ đã hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác là 30, 25 và 10% để tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi cho mức này không đủ cơ hội đề người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác tham gia bảo hiểm xã hội. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu nâng mức hỗ trợ lên.

Hai, hiện nay cứ mỗi năm tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội 1 triệu người thì ra 600.000 người. Tôi đề nghị Chính phủ tổng kết Nghị quyết 93 của Quốc hội khóa XIII về bảo hiểm xã hội một lần để chúng ta cố gắng định hướng cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi khi về già.

Ba, đề nghị Chính phủ phải phát hành trái phiếu chính phủ để nhận nợ bảo hiểm xã hội của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 1995 theo đúng Nghị quyết 64 Quốc hội khóa XIV. Tôi chưa thấy nguồn này Chính phủ cân đối. Xin cảm ơn Quốc hội.

Số lần đọc: 928

Các tin liên quan

Hình ảnh nổi bật»

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".