Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Bình chọn»loading...
Mở công cụ cấu hình. List 'CauHoiBinhChon' does not exist at site with URL 'http://thanhhoadbnd.vn'.

Từ thực tiễn sinh động của cuộc sống đến nghị trường  (04/05/2016 9:00:00 SA)

 BSl44181.jpg

Thấm thoắt đã 3 nhiệm kỳ tôi vinh dự được bầu làm người đại biểu của nhân dân (Quốc hội khóa XI, XII và XIII). Mỗi nhiệm kỳ qua đi đều để lại những dấu ấn riêng về mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Quốc hội (QH) với cử tri, cử tri với QH. Với tôi, tình cảm, tấm lòng chân thành, thẳng thắn cử tri dành cho người đại biểu dân cử không bao giờ phai nhạt, ngày càng nhân lên.

            Niềm tin của cử tri là sức mạnh của Quốc hội

Quốc hội là cơ quan đại diện cho quyền làm chủ đất nước của cử tri và nhân dân. Nói như Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng, QH, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mang trong mình sức mạnh của nhân dân. QH, ĐBQH làm Hiến pháp, làm luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước để phục vụ nhân dân. Niềm tin của cử tri là sức mạnh của QH, là động lực để mỗi ĐBQH phấn đấu, không ngừng học hỏi, gần gũi, gắn bó với cử tri để ngày càng làm tốt hơn sứ mệnh đại biểu do nhân dân bầu ra. Bởi một lẽ thật giản dị: những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim. Quốc hội với cử tri và nhân dân cũng như vậy. Một Quốc hội luôn tận tâm và trách nhiệm chắc chắn sẽ được phúc đáp lại bằng sự yêu mến và tin tưởng của cử tri. Trong sự đồng cảm và mối quan hệ biện chứng ấy, càng những nhiệm kỳ QH gần đây, hoạt động của Quốc hội luôn được cử tri hào hứng quan tâm, theo dõi. Nhiều vấn đề của thực tiễn cuộc sống gần như ngay lập tức được chuyển tải trên nghị trường đã tạo chuyển biến trong thực tế, lay động triệu triệu trái tim cử tri.

          Nhìn lại ba nhiệm kỳ gần đây nhất, Quốc hội đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, đúc kết và tích lũy kinh nghiệm, từng bước tiến hành đổi mới căn cơ và toàn diện nhằm thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp đến những quyết đáp về các vấn đề quan trọng của đất nước..., Quốc hội đều nỗ lực tìm tòi và đổi mới phương thức làm việc. Nhờ đó, Quốc hội đã kịp thời tháo gỡ, cởi bỏ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật; thường xuyên đôn đốc các bộ, ngành chức năng giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cả nước. Sinh hoạt nghị trường đã phản ánh rõ nét sự bộn bề của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Đương nhiên, dù là nhiệm kỳ nào thì Quốc hội đều phải giải quyết những vấn đề của cuộc sống, vì đó là thuộc tính và quyền năng của Quốc hội. Nhưng từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XI, đặc biệt là nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã phản ứng kịp thời và nhạy bén trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, những vấn đề quốc kế dân sinh nóng bỏng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền biển đảo.

            Trong những thành tựu chung ấy, phát huy dân chủ là một trong những nội dung được Quốc hội đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, dân chủ trong Quốc hội xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, từ đường lối lãnh đạo của Đảng, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, do nhân dân bầu ra, thì trước tiên Quốc hội phải thật sự dân chủ mới có thể đáp ứng được ý chí, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Không khí dân chủ, cởi mở của QH, được cử tri không những có thể cảm nhận qua từng kỳ họp, phiên họp mà sâu xa hơn, bản chất hơn chính là việc trước những vấn đề khó, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, QH đã thảo luận dân chủ, tập trung để cuối cùng đi đến các quyết đáp hợp lòng dân, cả trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chẳng thế mà, đến nay, đất nước ta đã xây dựng được một hệ thống chính sách, pháp luật tương đối đầy đủ, vừa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng vừa bảo đảm được quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn lực của đất nước còn eo hẹp, QH đã xem xét, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, ban hành hệ thống chính sách xã hội, an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện, hướng tới bảo đảm công bằng giữa các tầng lớp nhân dân.

Với rất nhiều kết quả sinh động và cụ thể như vậy, có cơ sở để khẳng định rằng, Quốc hội đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bởi thế, nói dân chủ trong Quốc hội là mẫu mực của dân chủ xã hội chủ nghĩa có lẽ cũng không phải là quá lời. Dấu ấn sâu sắc của Quốc hội qua các khóa và đặc biệt khóa XIII hiện nay sẽ là bài học quý báu để trao truyền cho Quốc hội Khóa XIV và các khóa tiếp theo, là điểm tựa niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước.

            Đại biểu không gương mẫu, không tận tâm, sao có thể lay động cử tri

            Làm Đại biểu Quốc hội thật khó, trách nhiệm nặng nề nhưng cũng thật hạnh phúc và vinh dự. Khó ở chỗ làm thế nào để cử tri tin tưởng và cởi mở với mình những suy nghĩ, mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Khi cử tri đã tin tưởng, gửi gắm thì làm thế nào để người đại biểu chuyển tải được hết tâm nguyện của cử tri đến diễn đàn Quốc hội, thể hiện vị trí, vai trò là người đại biểu của dân. Nhất là trong điều kiện cụ thể của đất nước hiện nay, thì không phải mong muốn nào của người dân cũng có thể đáp ứng được ngay.

        Là người của công chúng nên ĐBQH phải gương mẫu, trách nhiệm, luôn ý thức về từng lời nói, hành động. Và phải phấn đấu, rèn luyện, tự học, tự đọc để giữ được sự trân trọng và yêu mến của cử tri. Nếu đại biểu dân cử mà không gương mẫu, không tận tâm thì làm sao có thể lay động được cử tri (?).

Trải qua ba nhiệm kỳ Quốc hội để lại trong tôi nhiều dấu ấn khó quên. Đó là dấu ấn về việc gần gũi, gắn bó với cử tri, hơi thở của cuộc sống, của cử tri đến với nghị trường, biến thành luật pháp và quay ngược trở lại điều chỉnh hành vi xã hội, phục vụ nhân dân. Đó là việc Quốc hội Khóa XIII hoàn thành trọng trách xem xét, thông qua Hiến pháp năm 2013 - bản Hiến pháp của thời kỳ tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, ghi đậm dấu ấn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII trong lịch sử lập hiến của nước ta.

Đó là hoạt động giám sát liên tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, tập trung vào các vấn đề bức xúc, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội không lựa chọn trước nhóm vấn đề cũng như Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn mà ĐBQH có thể chất vấn bất cứ lĩnh vực nào, tất cả các thành viên Chính phủ sẵn sàng trả lời chất vấn. ĐBQH cũng có thể đặt câu hỏi chất vấn cho cả Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đã chất vấn các thành viên Chính phủ về những vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống; về kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ; những bất cập còn tồn tại trong thực hiện chính sách; những định hướng chiến lược trong ngắn hạn, dài hạn về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân…góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thúc đẩy chuyển động mạnh mẽ trong hoạt động của toàn bộ bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. Kết quả giám sát trong nghị trường càng khẳng định rõ giám sát là phương tiện hữu hiệu trong thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước.

          Đó là việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng có chất lượng, giảm dần tính hình thức, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế đã khẳng định sự cần thiết, đúng đắn và kịp thời của những quyết sách của Quốc hội trong việc tạo cơ sở cho việc quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường hội nhập quốc tế. Các nghị quyết của Quốc hội đã ngày càng sát yêu cầu thực tế, tập trung đi sâu vào chính sách kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước ở tầm vĩ mô, đề cập đến các vấn đề có tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và đời sống người dân, được Nhân dân cả nước quan tâm và thực sự đi vào cuộc sống, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan nỗ lực triển khai thực hiện, góp phần tích cực khắc phục khó khăn thách thức và tạo được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

            Vinh dự lớn - trách nhiệm nặng nề

Những kết quả đạt được là vô cùng lớn. Song, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, còn rất nhiều việc phải làm, nhiều lời hứa với cử tri chưa trọn vẹn. Nói như nhiều Đại biểu Quốc hội tại phiên họp tổng kết Quốc hội khóa XIII là một nhiệm kỳ nữa sắp sửa đi qua nhưng đại biểu vẫn còn đó những “món nợ” với cử tri. Mong muốn của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội rất lớn nhưng chưa thể đáp ứng ngay một lúc tất cả các nhu cầu của nhân dân.

Được cử tri tin tưởng, gửi gắm là vinh dự lớn lao của người đại biểu, song ngược lại cũng đặt lên vai người đại biểu sứ mệnh và trách nhiệm nặng nề. Làm thế nào để chuyển tải được tiếng nói, ý nguyện chính đáng, hợp pháp của cử tri tới nghị trường?

Dẫu biết rằng mong mỏi của người dân là đúng và trúng rồi, đến với người đại biểu rồi, nhưng vì lý do khách quan và chủ quan, lại chưa giải quyết rốt ráo ngay được. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng thực tế đất nước chưa đủ tiềm lực để giải quyết tất cả nhu cầu chính đáng ấy trong ngày một ngày hai. Vậy là người đại biểu, dẫu rất sốt ruột, nhưng cũng đành phải chờ đợi, có lúc phải nói lời lỗi hẹn với cử tri của mình. Nỗi niềm của nhân dân, Quốc hội và Chính phủ đều hướng theo mục tiêu xây dựng đất nước phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội theo quan điểm xuyên suốt của Đảng. Đây có lẽ là trăn trở lớn nhất, thường trực nhật của không riêng cá nhân tôi.

          Quốc hội khóa XIV sắp bắt đầu và sẽ hoạt động trong trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội trong thời gian tới là rất nặng nề.

          Là một thiết chế đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các thành phần trong xã hội, Quốc hội phải phản ánh được tiếng nói đa dạng của cử tri và nhân dân. Do vậy, việc Quốc hội nhất thiết phải có cơ cấu, tỷ lệ, thành phần các tầng lớp xã hội phù hợp để đảm bảo năng lực đại diện của mình. Tuy nhiên, vấn đề hết sức cốt lõi, quan trọng nữa là phải nâng cao chất lượng đại biểu, cân bằng với cơ cấu. Cơ cấu, tỷ lệ nào thì cũng phải gắn với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội. Đó phải là những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội. Vì vậy mà Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 đã quy định rõ các tiêu chuẩn này tại Điều 22. Quốc hội đáp ứng được yêu cầu cả về tính đại diện, cả về cơ cấu và chất lượng thì sẽ quy nạp được sức mạnh nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, dám nói, dám có ý kiến để giải quyết những vấn đề cuộc sống đang đặt ra, đem hơi thở của cuộc sống vào nghị trường để phúc đáp mong muốn của cử tri. Đây cũng là yêu cầu của Quốc hội khóa XIV - Quốc hội của thời kỳ mới với trọng trách đẩy nhanh tốc độ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đưa đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và quốc tế; phấn đấu cho mục tiêu ấm no, hạnh phúc và phát triển toàn diện của nhân dân.

          Quốc hội khóa XIV này, tôi lại rất vinh dự được giới thiệu tiếp tục ra ứng cử ĐBQH. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi nguyện sẽ phát huy những kinh nghiệm của các khóa trước khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, cố gắng học tập, rèn luyện đem trí tuệ, năng lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để cùng với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật liên quan đến chuyên môn của bản thân đã đeo bám nhiều nhiệm kỳ về các vấn đề xã hội, an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng đất nước ta thực hiện mục tiêu cao cả phát triển đất nước toàn diện, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tôi hy vọng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cử tri và luôn luôn phấn đấu để xứng đáng với sự trông cậy của cử tri.

Số lần đọc: 1578

TS. Bùi Sỹ Lợi, PCN Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Các tin liên quan

Hình ảnh nổi bật»

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".