Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Bình chọn»loading...
Mở công cụ cấu hình. List 'CauHoiBinhChon' does not exist at site with URL 'http://thanhhoadbnd.vn'.

PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA ĐỒNG CHÍ TRỊNH VĂN CHIẾN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021   (02/07/2016 8:00:00 SA)

KY12016.jpg
Thường trực và lãnh đạo Ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt, nhận nhiệm vụ 

           ​Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh;

            Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời tham dự kỳ họp;

            Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

            Tôi rất xúc động được các vị đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ trọng trách Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước hết, thay mặt các đồng chí trong Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

            Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đây là vinh dự to lớn, gắn với trách nhiệm rất nặng nề, mà các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin cậy, giao phó.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ cá nhân tôi cũng như tập thể Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh khóa XVI hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu đó chính là cơ sở quan trọng để hôm nay HĐND tỉnh khóa XVII tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi và một số đồng chí tiếp tục đảm nhận các chức vụ chủ chốt trong Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

            Thưa các vị đại biểu,

            Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội hướng tới xây dựng Thanh Hóa trở thành "Tỉnh kiểu mẫu", HĐND tỉnh đã có những đóng góp quan trọng, thể hiện ngày càng rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong tỉnh; quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh khóa XVI đã có nhiều đổi mới, thu được những kết quả tích cực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

            Trước yêu cầu của tình hình mới, để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 mà HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã quyết nghị; trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức; đòi hỏi HĐND tỉnh khóa XVII phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; quyết định các chủ trương, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội,  phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

            Tôi tin tưởng sâu sắc rằng: Dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ đưa ra được nhiều quyết định quan trọng cho sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh ta, nhất định sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

            Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từng thành viên trong Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh sẽ cùng tập thể đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ của bản thân phụng sự lợi ích của nhân dân tỉnh nhà. Thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;... Thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt chức năng giám sát các cơ quan hành chính và tư pháp trong tỉnh đối với những vấn đề quan trọng và bức xúc, để HĐND ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân; là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh,

Là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND của một tỉnh có quy mô lớn của cả nước; hiện nay đang có nhiều thời cơ, vận hội mới và nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển đi lên với tốc độ cao và bền vững; tôi luôn xác định: Phải thực hiện thật tốt tôn chỉ, mục đích và những quy định của Đảng, quy định của pháp luật; hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời, tôi cũng nhận thức rằng: Khả năng của bản thân là có hạn, sức mạnh vô hạn là ở tập thể, ở tổ chức. Với tinh thần ấy, tôi đã và sẽ luôn coi trọng, đề cao vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và của HĐND tỉnh.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, cá nhân tôi và các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của các bậc lão thành cách mạng; của các thế hệ lãnh đạo tỉnh tiền nhiệm; của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; của các cơ quan thông tấn, báo chí; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để tôi cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020; đưa tỉnh Thanh Hóa của chúng ta trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và sớm trở thành "Tỉnh kiểu mẫu" như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Xin chúc các đồng chí, các vị đại biểu và nhân dân các dân tộc tỉnh ta: Sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Số lần đọc: 1308

Các tin liên quan

Hình ảnh nổi bật»

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".