Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Bình chọn»loading...
Mở công cụ cấu hình. List 'CauHoiBinhChon' does not exist at site with URL 'http://thanhhoadbnd.vn'.

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TRỊNH VĂN CHIẾN, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH KHOÁ XVII   (09/12/2016 8:05:00 SA)

 

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất đánh giá:

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự giám sát chặt chẽ của HĐND; sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền các cấp; sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9,05%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu,... đều đạt và vượt kế hoạch, tăng cao hơn so với cùng kỳ. Ngành du lịch có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách nhà nước, huy động vốn đầu tư phát triển đạt cao nhất từ trước đến nay. Đã khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án khá lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt nhất trong nhiều năm gần đây; thể thao thành tích cao duy trì vị trí tốp đầu cả nước; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng thể chế, ban hành các cơ chế, chính sách thiết yếu đã cơ bản hoàn thành ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, HĐND tỉnh đã phân tích, thảo luận và đồng tình với những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo. Những hạn chế, yếu kém đó có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu; trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Để nhanh chóng khắc phục các hạn chế, yếu kém; đưa tỉnh ta phát triển đi lên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn; HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

          Một là, tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá và các nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh đã ban hành. Rà soát, cập nhật quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cho phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn.

Hai là, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển gắn với đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

- Đối với sản xuất nông nghiệp, phải chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ ngành nông nghiệp gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ ruộng đất; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng sản xuất các sản phẩm có lợi thế, giá trị kinh tế cao; phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn.

- Đối với sản xuất công nghiệp, phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất phát huy tối đa năng lực hiện có, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án sản xuất xi măng, thủy điện, nhiệt điện, gang thép,...

- Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Phải đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển ngành dịch vụ, trong đó tập trung phát triển nhanh các dịch vụ có giá trị gia tăng cao mà tỉnh có lợi thế, như: du lịch, vận tải, thương mại,... và các ngành dịch vụ phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển du lịch. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và trình các cấp có thẩm quyền đưa Cảng hàng không Thọ Xuân vào quy hoạch cảng hàng không quốc tế; mở thêm các đường bay trong nước, trước mắt là đường bay Thanh Hóa - Đà Nẵng, Thanh Hóa - Quy Nhơn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017.

Ba là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; trong đó: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao thành tích giáo dục mũi nhọn. Nhanh chóng giải quyết căn bản tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên tại các trường học; quản lý chặt việc tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động giáo viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; khắc phục tốt tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế. Duy trì và nâng cao thành tích thể dục - thể thao, nhất là thể thao thành tích cao; chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên của tỉnh tham dự Seagame 29 đạt kết quả tốt nhất.

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tập trung khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng BHXH của người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 02 và Kết luận số 46 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.

Năm là, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, giải quyết triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo trái phép, di cư tự do; quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Phòng ngừa, xử lý đình công, biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVII; quy định nhiều nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; mối quan hệ công tác giữa HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh với UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Đây là văn bản rất quan trọng, có hiệu lực xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện nghiêm túc các quy định này.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 30 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết của HĐND tỉnh đi ngay vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã thông qua.

Thưa các vị đại biểu!

Trong thời gian chuẩn bị nội dung kỳ họp, nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã gửi đến Thường trực HĐND tỉnh nội dung chất vấn liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu của 10 sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất để chất vấn tại kỳ họp này. Những nội dung còn lại, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan trả lời đại biểu bằng văn bản.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Có thể thấy rằng: Qua hoạt động chất vấn, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Những vấn đề đưa ra chất vấn đã được trao đổi thẳng thắn, làm rõ những hạn chế, yếu kém, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và biệp pháp khắc phục.

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp. Những ý kiến, kiến nghị ấy, không chỉ thể hiện tâm tư, nguyện vọng của cử tri; mà còn phản ánh những yêu cầu và những đòi hỏi bức thiết mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra, giúp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng nghiêm túc xem xét, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào nội dung kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân. HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị chu đáo, kịp thời, có chất lượng các tài liệu trình kỳ họp. Hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi, cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đến dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp.

Chỉ còn thời gian ngắn nữa là bước sang năm mới 2017 và chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, tỉnh ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; năm mới, giành nhiều thắng lợi mới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVII.

          Xin trân trọng cảm ơn!

Số lần đọc: 1248

Các tin liên quan

Hình ảnh nổi bật»

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".