Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

  Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời của các Bộ, ngành Trung ương về những kiến nghị cử tri Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII
  Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá đã tổng hợp được 11 nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc 3 lĩnh vực (kinh tế, văn hóa – xã hội, tư pháp - xây dựng pháp luật) của cử tri Thanh Hoá gửi đến các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

  Tóm tắt tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời của các Bộ, ngành Trung ương về những kiến nghị cử tri Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIII
  Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá đã tổng hợp được 17 nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc 03 lĩnh vực (kinh tế, văn hóa – xã hội, tư pháp - xây dựng pháp luật) của cử tri Thanh Hoá gửi đến 11 cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

  Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII
  Để chuẩn bị cho nội dung kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, vừa qua Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức để các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại các cụm xã của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Sau đây là tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri Thanh Hóa gửi tới kỳ họp Quốc hội

  Tóm tắt tổng hợp kết quả trả lời của các Bộ, ngành Trung ương về những kiến nghị cử tri Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII
  Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá XIII. Ngày 04/5/2012, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hoá đã tổng hợp 17 nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc 03 lĩnh vực (kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng pháp luật) của cử tri Thanh Hoá gửi đến 09 cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương (cụ thể 03 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết trả lời của Quốc hội; 02 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của Thủ tướng Chính phủ và 12 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết trả lời của các Bộ, ngành Trung ương).

  TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THANH HÓA GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XIII
  Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã phối hợp với TT. HĐND, TT.UBMTTQ tỉnh tổ chức cho các ĐBQH tiếp xúc cử tri ở 10 huyện, thị, thành phố; Trung tâm bảo trợ xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam và làm việc với Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc; Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Sau đây là những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương như sau:

  Tóm tắt tổng hợp kết quả trả lời của các Bộ, Ngành Trung ương về những kiến nghị cử tri Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ 2, QH khóa XIII
  Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII. Ngày 05/10/2011, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hoá đã tổng hợp 18 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri Thanh Hoá gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương (01 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết trả lời của Quốc hội; 17 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết trả lời của các Bộ, ngành Trung ương). Ngoài ra thông qua hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề..., Đoàn đã tổng hợp 02 kiến nghị (01 ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, 01 ý kiến thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an). Tính đến 03/5/2012 đã có 11 cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản 20/20 vấn đề mà cử tri và Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá có ý kiến, kiến nghị (gồm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an). Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp tóm tắt kết quả trả lời của các Bộ, ngành Trung ương về những ý kiến, kiến nghị của cử tri Thanh Hoá gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII như sau:

Video nổi bật»

ĐBQH Lê Nam Chất vấn Phó TTCP Đại biểu Lê Nam chất vấn Thủ tướng về Biển đôngPhát biểu của ĐBQH Lê Nam ngày 17/11/2014Chính sách cho ngư dân có nguội?

Hình ảnh nổi bật»

Hà Nội

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".