Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

  Họp Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa XVII
  Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa XVII, Ngày 20/6/2017, Ban KT-NS HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra một số quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương
  Để phục vụ công tác thẩm tra kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025; ngày 06/6/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát tại thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT.

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016.
  Thực hiện kế hoạch số 98/HĐND-KTNS ngày 28/02/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016”; ngày 20/4/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016
  Thực hiện kế hoạch số 98/HĐND-KTNS ngày 28/02/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016”; ngày 07/4/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND thành phố và Chi cục Thuế thành phố. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh.

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016.
  Thực hiện kế hoạch số 98/HĐND-KTNS ngày 28/02/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016”; ngày 24/3/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND huyện Thiêu Hóa và Chi cục Thuế huyện Thiệu Hóa; UBND huyện Tĩnh Gia và Chi cục Thuế huyện Tĩnh Gia. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh.

  Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính Thanh Hóa.
  Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính về quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2015, ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2016 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
  Thực hiện kế hoạch số 626/HĐND-KTNS ngày 23/9/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, ngày 16/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
  Thực hiện kế hoạch số 626/HĐND-KTNS ngày 23/9/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, ngày 15/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Giao thông Vận tải. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
  Thực hiện kế hoạch số 626/HĐND-KTNS ngày 23/9/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, ngày 14/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh.

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát việc giao, quản lý và sử dụng kinh phí bổ sung nhiệm vụ các đơn vị dự toán cấp tỉnh giai đoạn 2011-2016 tại Sở Tài chính.
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách về khảo sát việc giao, quản lý và sử dụng kinh phí bổ sung nhiệm vụ các đơn vị dự toán cấp tỉnh giai đoạn 2011-2016, ngày 13/10/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh.
  1234567...Trang cuối

Video nổi bật»

ĐBQH Lê Nam Chất vấn Phó TTCP Đại biểu Lê Nam chất vấn Thủ tướng về Biển đôngPhát biểu của ĐBQH Lê Nam ngày 17/11/2014Chính sách cho ngư dân có nguội?

Hình ảnh nổi bật»

Hà Nội

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".