Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Bảo hiểm Xã hội, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa và huyện Đông Sơn
  Ngày 21/9/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Bảo hiểm Xã hội và Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, huyện Đông Sơn về công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì các buổi làm việc, cùng tham dự có đại diện Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội huyện Thiệu Hóa và huyện Đông Sơn.

  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Thường Xuân
  Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 19/9/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Thường Xuân. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Y tế, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Thường Xuân, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Thường Xuân.

  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND huyện Yên Định
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, ngày 13/9, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Định. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Yên Định.

  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hậu Lộc
  Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 18/8/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Bảo hiểm Xã hội huyện Hậu Lộc về công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Quảng Xương
  Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 15/8, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Quảng Xương. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND huyện Quảng Xương.

  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII
  Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 03/7/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 27-6-2017 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Tĩnh Gia
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, ngày 18/4 và ngày 20/4/2017 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với UBND các huyện Triệu Sơn, Tĩnh Gia về việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Kế hoạch sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện; Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện Triệu Sơn và Tĩnh Gia.

  Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại UBND huyện Như Xuân
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, ngày 04 tháng 4 năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Như Xuân về việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày trên địa bàn huyện để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Kế hoạch sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện đến năm 2020; Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác đào tạo nghề trên địa bàn các huyện Quan Sơn và Quan Hóa
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, ngày 09/3 và ngày 28/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại các huyện Quan Sơn và Quan Hóa về việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Kế hoạch sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện đến năm 2020; Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

  Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại UBND huyện Lang Chánh
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, ngày 03 tháng 3 năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Lang Chánh về việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày trên địa bàn huyện để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Kế hoạch sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện đến năm 2020; Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
  1234567...Trang cuối

Video nổi bật»

ĐBQH Lê Nam Chất vấn Phó TTCP Đại biểu Lê Nam chất vấn Thủ tướng về Biển đôngPhát biểu của ĐBQH Lê Nam ngày 17/11/2014Chính sách cho ngư dân có nguội?

Hình ảnh nổi bật»

Hà Nội

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".