Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Công an tỉnh về chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, ngày 13 tháng 10 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trong đó tập trung làm rõ kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau giám sát.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Y tế và UBND huyện Quảng Xương về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, ngày 05 tháng 10 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trọng tâm là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau giám sát năm 2014 đối với Sở Y tế và UBND huyện Quảng Xương. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Chi Cục quản lý thị trường, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế HĐND huyện Quảng Xương.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm
  Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, ngày 21 tháng 9 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do Đồng chí Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trọng tâm là giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau giám sát. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố
  Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm năm 2017, ngày 14 tháng 9 năm 2017 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với UBND Thành phố về chấp hành pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, trọng tâm là giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau giám sát. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND huyện Hà Trung và UBND thị xã Bỉm Sơn
  Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm năm 2017, ngày 7 tháng 9 năm 2017 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với UBND huyện Hà Trung và UBND thị xã Bỉm Sơn về chấp hành pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, trọng tâm là giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau giám sát. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thanh Thuận, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì các buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII
  Để chuẩn bị cho nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 4 tháng 7 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp để thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban. Cùng tham dự buổi làm việc với Ban Pháp chế có đại diện Lãnh đạo sở Tư pháp, sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan. Đồng chí Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Sầm Sơn và huyện Hoằng Hóa
  Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát năm 2017. Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trọng tâm là việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm sau thanh tra, kiểm tra và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. trên địa bàn Thành phố Sầm Sơn và UBND huyện Hoằng Hóa. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế HĐND Thành phố Sầm Sơn và huyện Hoằng Hóa.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, Triệu Sơn
  Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2017. Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Thường Xuân, Triệu Sơn. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế HĐND huyện Thường Xuân, Triệu Sơn.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa và Vĩnh Lộc
  Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát năm 2017. Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa và Vĩnh Lộc. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế HĐND huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc.

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố và Yên Định
  Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát năm 2017. Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, huyện Yên Định. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế HĐND Thành phố Thanh Hóa, Yên Định.
  1234567...Trang cuối

Video nổi bật»

ĐBQH Lê Nam Chất vấn Phó TTCP Đại biểu Lê Nam chất vấn Thủ tướng về Biển đôngPhát biểu của ĐBQH Lê Nam ngày 17/11/2014Chính sách cho ngư dân có nguội?

Hình ảnh nổi bật»

Hà Nội

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".