Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

  QUỐC HỘI KHOÁ XIV TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ

  Từ thực tiễn sinh động của cuộc sống đến nghị trường

  Ý chí nguyện vọng của nhân dân đòi hỏi đại biểu dân cử phải đáp ứng được yêu cầu cả về tính đại diện, cả về cơ cấu và chất lượng

  Thành tựu nổi bật của giảm nghèo năm 2015 - Mục tiêu và giải pháp giai đoạn 2016 - 2020
  Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước coi vấn đề giảm nghèo vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu vừa là động lực để phát triển con người Việt Nam: không ai tụt hậu và hướng tới tầm cao mới. Quán triệt quan điểm đó, Chính phủ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm nghèo bền vững; đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2011 xuống còn dưới 4,3% năm 2015, riêng các huyện nghèo giảm từ 58,3% xuống còn khoảng 28%. Nhìn lại 20 năm qua, nước ta đã có khoảng 30 triệu người thoát nghèo. Đây là một thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới, được toàn xã hội và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói vào năm 2002 (sớm hơn 13 năm so với mục tiêu và sớm hơn 8 năm so với kết quả chung của toàn cầu), kết quả này đã tạo nền tảng quan trọng cho quá trình tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo quốc gia theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều.

  TPP – ĐỘNG LỰC ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  Đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa hoàn tất, những thông tin tóm tắt các nội dung chính của Hiệp định đã được công bố. Trong Hiệp định này, có một chương nói về Lao động là nội dung hoàn toàn mới không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều đối tác đàm phán TPP. Bởi vấn đề lao động là vấn đề phi thương mại, hầu như chưa từng xuất hiện trong các đàm phán thương mại trước đây (bao gồm cả Tổ chức Thương mại thế giới - WTO và các hiệp định thương mại tự do thế hệ trước). Đàm phán về lao động trong TPP chủ yếu tập trung vào các cam kết liên quan tới các quyền lao động cơ bản (hầu hết đã có trong các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế - ILO) nhưng lại đặt ra những thách thức lớn cho hầu hết các nước tham gia đàm phán TPP (nhiều nước trong số này chưa phải thành viên các Công ước liên quan của ILO).

  THAM GIA DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
  Giải quyết tốt vấn đề quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là nhằm thực hiện mục tiêu của dân tộc ta phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  CẢI CÁCH THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN TRONG XU THẾ HỘI NHẬP
  Chặng đường 30 năm đổi mới của Việt Nam đã chứng kiến nền kinh tế tăng trưởng nhanh, được duy trì trong một thời gian dài và mang tính bao trùm với sự tham gia và hưởng lợi của đại bộ phận người dân. Điều này đạt được là nhờ công cuộc đổi mới thực hiện những thay đổi to lớn về thể chế, với hai trụ cột chính là chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đã tạo ra những động lực giúp huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật kinh tế để thực hiện đầy đủ cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung hoàn thành tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, đầu tư công và ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam cần phải có những hành động chính sách đặc thù để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trong xu thế hội nhập.

  TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
  Chức năng giám sát của Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và trong việc khẳng định vị thế, vai trò của Quốc hội. Hiến pháp năm 2013 đã tạo một bước tiến mới trong việc phân công rõ ràng hơn nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ, là cơ sở quan trọng cho lập pháp kiểm soát quyền lực của hành pháp. Tuy vậy, sẽ thiếu hiệu quả nếu chỉ dừng ở việc sửa đổi các quy định của pháp luật mà không tính đến việc tăng cường các biện pháp bảo đảm cho hoạt động giám sát hiệu lực, hiệu quả.

  Hoàn thiện chính sách và giải pháp để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

  PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
  1234

Video nổi bật»

ĐBQH Lê Nam Chất vấn Phó TTCP Đại biểu Lê Nam chất vấn Thủ tướng về Biển đôngPhát biểu của ĐBQH Lê Nam ngày 17/11/2014Chính sách cho ngư dân có nguội?

Hình ảnh nổi bật»

Hà Nội

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".