Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.
  Chiều 22-3, tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trên địa bàn tỉnh; kết quả hoạt động và những khó khăn vướng mắc khi chuyển Trường THPT chuyên Lam Sơn về địa điểm mới.

  Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Thành phố Thanh Hóa
  Trong 02 ngày 05 và 06/02/2015, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các ông, bà: Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tưởng đoàn giám sát; Phạm Trí Thức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Cao Thị Xuân, Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Hữu Quang, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Nguyên Thành Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngân sách nhà nước tại Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Thành phố Thanh Hóa. Tham gia cùng Đoàn giám sát có dại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các ngành Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH 1 thành viên Sông Chu.

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát và tiếp xúc cử tri tại huyện Bá Thước và Quan Hoá
  Ngày 15, 16/9/2014, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm: Ông Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Cao Thị Xuân, Uỷ viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Hà Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước tiến hành tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện chính sách xã hội và việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH về việc thực hiện chính sách pháp luật trong xây dựng các các dự án thuỷ điện tại địa bàn huyện Bá Thước và huyện Quan Hoá. Tham dự các buổi làm việc có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa
  Ngày 12/9/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông, bà: Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung; Hà Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước; Lê Thị Hương, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn đã có buổi làm việc với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa về tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc xuất gạo phục vụ hỗ trợ cho các đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự buổi làm việc có ông Hoàng Khắc Trung Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá; cán bộ, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Hội nghị báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
  Chiều 13/5/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Cao Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thành Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Lê Thị Hương, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành để báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại huyện Nga Sơn
  Ngày 19/3/2014, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm: Ông Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Đào Xuân Yên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hà Trung đã có buổi giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp tại xã Nga Yên, Nga Tân và huyện Nga Sơn. Tham dự buổi làm việc có bà Lê Thị Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp tại huyện Cẩm Thủy
  Ngày 28/02/2014, Đoàn ĐBQH gồm các đại biểu: Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Hà Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước đã có buổi giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp tại huyện Cẩm Thủy. Cùng tham gia buổi giám sát có đồng chí Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp tại huyện Như Xuân
  Ngày 27/02/2014, Đoàn ĐBQH gồm các đại biểu: Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Hà Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước; Lê Thị Hương, Giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn đã có buổi giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp tại huyện Như Xuân. Cùng tham gia với Đoàn có đồng chí Trần Đức Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện UBMTTQ tỉnh, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp tại thành phố Thanh Hóa
  Ngày 26/02/2014, Đoàn ĐBQH gồm các đại biểu: Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Thành Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Hà Trung đã có buổi giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp tại thành phố Thanh Hóa. Cùng tham gia buổi giám sát có đồng chí Trần Đức Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp huyện Yên Định
  Ngày 27/12/2013, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm: Ông Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Cao Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Thành Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND các cấp tại xã Định Tường, xã Định Long và huyện Yên Định. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
  12

Video nổi bật»

ĐBQH Lê Nam Chất vấn Phó TTCP Đại biểu Lê Nam chất vấn Thủ tướng về Biển đôngPhát biểu của ĐBQH Lê Nam ngày 17/11/2014Chính sách cho ngư dân có nguội?

Hình ảnh nổi bật»

Hà Nội

Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".