Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

:

Trang thông tin sự kiện, những hoạt động của đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
Lọc theo tiêu chí:


STTNgày BHSố hiệuTiêu đềLoại tài liệu
1 12/07/2017 47/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
2 12/07/2017 48/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới Nghị quyết
3 12/07/2017 49/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiêp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản anh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
4 12/07/2017 50/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm(Bá Thước - Thanh Hóa) Nghị quyết
5 12/07/2017 55/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025 Nghị quyết
6 12/07/2017 56/2017/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
7 12/07/2017 57/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Nghị quyết
8 12/07/2017 58/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất sét làm gạch, ngói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 Nghị quyết
9 12/07/2017 59/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Nghị quyết
10 12/07/2017 60/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Nghị quyết
11 12/07/2017 61/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
12 12/07/2017 62/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của HĐND tỉnh Khóa XVI về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
13 12/07/2017 64/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
14 12/07/2017 63/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án phân kỳ bố trí vốn cho Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Nghị quyết
15 12/07/2017 65/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết
16 12/07/2017 66/2017/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
17 12/07/2017 67/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 Nghị quyết
18 12/07/2017 68/NQ-HĐND Nghị quyết về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương Nghị quyết
19 12/07/2017 69/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở ý tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020 Nghị quyết
20 12/07/2017 70/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày;.... Nghị quyết
21 12/07/2017 51/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập thôn Thanh Niên thuộc xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân Nghị quyết
22 12/07/2017 52/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sáp nhập để thành lập thôn mới hoặc xã Quảng Định, huyện Quảng Xương Nghị quyết
23 12/07/2017 54/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập các thôn mới thuộc xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa Nghị quyết
24 17/02/2017 53/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Yên Thọ, Yên Ninh, Định Bình, huyện Yên Định Nghị quyết
25 08/12/2016 17/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
26 08/12/2016 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
27 08/12/2016 19/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 Nghị quyết
28 08/12/2016 20/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Nghị quyết
29 08/12/2016 21/2016/HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
30 08/12/2016 22/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 Nghị quyết
31 08/12/2016 23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
32 08/12/2016 24/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020, tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
33 08/12/2016 25/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
34 08/12/2016 26/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 Nghị quyết
35 08/12/2016 27/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết
36 08/12/2016 28/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021 Nghị quyết
37 08/12/2016 29/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa Nghị quyết
38 08/12/2016 30/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 Nghị quyết
39 08/12/2016 31/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 Nghị quyết
123456789
Tin tiêu điểm
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THANH HÓA
Cơ quan thường trực: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Dũng - Chánh Văn phòng;
Phó trưởng Ban biên tập: Bùi Văn Lưỡng - Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Ban biên tập: Lê Hùng Cường - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin
Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3.852.255; Fax: (0237) 3.750.660; Email: banbientap@thanhhoadbnd.vn
® Bản quyền thuộc về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Khi phát hành thông tin từ trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị ghi rõ nguồn: "thanhhoadbnd.vn".